Phần quà 2019

Phần quà đơn thường 2019 Gồm 01 chai rượu vang Flor de vetus D.O. TORO hoặc 01 chai rượu vang Flor de vetus D.O. RUEDA đi kèm với hộp rượu da đơn sang trọng mã số: EC-S018 Bộ phụ kiện kèm theo bao gồm: Knife – Paper knife – Wine pourer – Ring  

Phần quà đôi thường 2019 Gồm 01 chai rượu vang Flor de vetus D.O. TORA và 01 chai rượu vang Flor de vetus D.O. RUEDA đi kèm với hộp rượu da đôi sang trọng mã số: EC-S4.153 Bộ phụ kiện kèm theo bao gồm: Knife – Paper knife – Wine pourer – Ring

Phần quà đơn VIP 2019 Gồm 01 chai rượu vang cao cấp Piqueras 100 Años đi kèm với hộp rượu da đơn sang trọng mã số: EC-S018 Bộ phụ kiện kèm theo bao gồm: Knife – Paper knife – Wine pourer – Ring

Phần quà đôi VIP 2019 Gồm 02 chai rượu vang cao cấp Piqueras 100 Años đi kèm với hộp rượu da đôi sang trọng mã số: EC-S558D Bộ phụ kiện đi kèm gồm: Knife – Wine pourer.